Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Tampereen Luontokauppa
Osoite: Laukontori 4, 33200 Tampere
Puhelin: (03) 222 0077

Rekisteristä vastaava henkilö
Mirja Linnas

Rekisterin nimi
Tampereen Luontokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Rekisterin sisältö
Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa

Tietolähteet.
Asiakkaan tiedot rekisterin pitäjälle tulevat: 1) Kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan 2) Kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupasta

Tietojen luovutus
Rekisteristä luovutetaan tietoja (nimi, osoite, sähköposti) Suomen Luonnonsuojeluliitolle vain rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla ja/tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja.